Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI
· INFORMATOR MUZEUM
· OGŁOSZENIA

Muzeum Ziemi WschowskiejZ inicjatywą powołania we Wschowie muzeum wystąpiło Wschowskie Towarzystwo Kultury, 
które prowadziło między innymi sekcję muzealną. Jej zasłużonymi członkami byli Alojzy Goncarzewicz i Onufry Kubicki.
Ostatecznie 2 lutego 1965 r. otwarto w zabytkowej sali ratusza Izbę Pamiątek. 
Opiekę nad zbiorami powierzono Onufremu Kubickiemu. Według danych z 1966 r. 
Izba Pamiątek posiadała już 660 eksponatów zgromadzonych w 4 działach: archeologii, etnografii, historii i numizmatów.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wschowie podjęło w dniu 22 marca 1968 r. uchwałę 
w sprawie powołania z dniem l kwietnia tr. Muzeum Ziemi Wschowskiej. 
Na siedzibę placówki przeznaczono jedną z zabytkowych kamieniczek przy Placu Zamkowym. 
Renesansowe kamieniczki zostały zbudowane w XVI w., a przebudowane w latach 1687-1689. 
Dwukondygnacyjne, renesansowe fasady wieńczą szczyty ozdobione pilastrami i gzymsami. 
W jednej z kamieniczek mieszkał pastor Waleriusz Herberger. 
Okres adaptacji obiektu na potrzeby placówki muzealnej trwał dwa lata.
Oficjalne otwarcie Muzeum Ziemi Wschowskiej nastąpiło 22 lipca 1970 r. 
W pięć lat później zostało ono powiększone o dodatkowe pomieszczenia w sąsiadującej kamieniczce. 
Wśród zgromadzonych przez Muzeum eksponatów są między innymi: zbiór porcelany saskiej, 
wiedeńskiej i polskie z XVII i XVIII w, fajanse holenderskie i polskie z XVIII w., 
kolekcja sreber z XIX w. oraz pochodzące z XVIII-XX w. naczynia cynowe, 
wytworzone w większości w warsztatach śląskich. Muzeum posiada także zbiór portretów królewskich. 
Do najcenniejszych nabytków malarskich należą "Studium portretowe króla Jana Kazimierza" 
autorstwa Jana Matejki oraz "Portret Władysława Karczewskiego" pędzla Jacka Malczewskiego. 
Ze zbioru numizmatów na szczególną uwagę zasługuje półgrosz z 1414 r., wybity we wschowskiej mennicy. 
Muzeum posiada także zbiór mebli różnych stylów. Z archiwaliów warto zwrócić uwagę na: 
plan sytuacyjny bitwy pod Wschową z 1706 r., wydany w 1783 r.
w Lesznie Stan Miasta J.K-Mci Wschowy /.../ oraz plany miasta pochodzące z XVIII-XX w. 
Muzeum posiada ponadto niewielkie zbiory etnograficzne i archeologiczne.Data publikacji: 2013-01-23 12:04:06 (1499 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: promocjamuzeum@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa