Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI
· INFORMATOR MUZEUM
· EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
· OGŁOSZENIA

Bilety wstępu

CENNIK

MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

Opłata normalna za wstęp do muzeum

6,00 zł

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum*

3,00 zł

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum
dla dzieci i młodzieży do lat 19*

1,00 zł

Bilet rodzinny
(2 osoby dorosłe + max. 3 dzieci do 18 lat) 
lub Karta Dużej Rodziny

10,00 zł

Dzieci do lat 7 i opiekunowie grup

wstęp bezpłatny

Lekcja muzealna w salach wystawowych

50,00 zł + bilet/y wstępu do muzeum

 Lekcja muzealna w sali edukacyjnej 50,00 zł
Oprowadzanie z przewodnikiem po muzeum – osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane do 30 osób**

30,00 zł + bilet/y wstępu do muzeum

Oprowadzanie z przewodnikiem po mieście – osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane do 30 osób**

50,00 zł/godz.

Oprowadzanie po Lapidarium - osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane do 30 osób **

50 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem w języku niemieckim:

Muzeum i Lapidarium 100 zł

Miasto 100 zł / godz.


W każdą niedzielę wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Usługa oprowadzania po ekspozycji w niedziele będzie możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Usługi związane z dostępem do muzealiów, komercyjną sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie reguluje Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej nr 9/2017 z dnia 15.05.2017 r.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r., w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia
(Dz. U. z  1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

** Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. Podstawą do uiszczenia należności będzie odrębna umowa.Data publikacji: 2014-12-11 15:46:49 (752 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: lapidariummuzeum@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-02-07 10:58:01 aktualizacja Marian Niedzielski
2019-05-29 16:29:01 aktualizacja Marian Niedzielski
2019-05-31 09:07:31 aktualizacja Marian Niedzielski
2019-05-31 10:20:53 aktualizacja Marian Niedzielski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa