Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI
· INFORMATOR MUZEUM
· EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
· OGŁOSZENIA

Cennik

CENNIK

MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

W niedzielę wstęp do muzeum jest nieodpłatny.


Opłaty obowiązujące w budynku muzeum przy placu Zamkowym 2:

 Opłata normalna za wstęp do muzeum – 6,00 zł.

 Opłata ulgowa za wstęp do muzeum – 3,00 zł.

 Opłata ulgowa za wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży szkolnej do lat 19 – 1,00 zł.

 Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

 Opiekunowie grup – wstęp bezpłatny.

 Lekcja muzealna/wykład – 50,00 zł.

 Opłata za wstęp dla rodzin (2 osoby dorosłe + max. 3 dzieci lub posiadających Kartę Dużej Rodziny) – 10,00 zł.


Opłaty obowiązujące w budynku muzeum przy placu Farnym 3:

 Opłata normalna za wstęp do muzeum – 6,00 zł.

 Opłata ulgowa za wstęp do muzeum – 3,00 zł.

 Opłata ulgowa za wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży szkolnej do lat 19 – 1,00 zł.

 Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

 Opiekunowie grup – wstęp bezpłatny.

 Lekcja muzealna/wykład – 50,00 zł.

 Opłata za wstęp dla rodzin (2 osoby dorosłe + max. 3 dzieci lub posiadających Kartę Dużej Rodziny) – 10,00 zł.Opłata ulgowa lub zwolnienie za wstęp do muzeum przysługuje osobom wymienionym 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia 

(Dz.U. 2008.160.994).


Oprowadzanie z przewodnikiem:

Osoby indywidualne:

Muzeum - 30,00 zł     (j.niemiecki 100 zł) 

Lapidarium - 50,00 zł (j.niemiecki 100 zł)

Miasto - 50,00 zł/godz.(j.niemiecki 100 zł/godz.)

Grupy zorganizowane (do 30 osób):

Muzeum - 30,00 zł

Lapidarium - 50,00 zł

Miasto - 50,00 zł/godz.

Gra miejska - 200,00 zł

Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. Podstawą do uiszczenia należności będzie odrębna umowa.Zorganizowanie stoiska menniczego, w obrębie 30 km od siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej – 250,00 zł. 

Opłata nie obejmuje usługi bicia monety, która jest odrębnie wyceniona. Opłata za zorganizowanie stoiska w odległości powyżej 30 km od siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej będzie indywidualnie uzgadniana z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. 


Usługa oprowadzania po ekspozycji w niedziele będzie możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Usługi związane z dostępem do muzealiów, komercyjną sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie reguluje Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej nr 9/2017 z dnia 15.05.2017 r.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r., w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia
(Dz. U. z  1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

** Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej. Podstawą do uiszczenia należności będzie odrębna umowa.Data publikacji: 2014-12-11 15:46:49 (792 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: lapidariummuzeum@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-02-07 10:58:01 aktualizacja Marian Niedzielski
2019-05-29 16:29:01 aktualizacja Marian Niedzielski
2019-05-31 09:07:31 aktualizacja Marian Niedzielski
2019-05-31 10:20:53 aktualizacja Marian Niedzielski
2020-02-18 14:46:31 aktualizacja Marian Niedzielski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa