Biuletyn Informacji Publicznej: Muzeum Ziemi Wschowskiej
Szukaj
Menu
· STATUT
· Z DZIEJÓW MUZEUM
· Z DZIEJÓW LAPIDARIUM
· REGULAMIN ORGANIZACYJNY
· STRUKTURA ORGANIZACYJNA
· RADA MUZEUM
· DYREKTOR MUZEUM
· OGŁOSZENIA
· OFERTY PRACY
· Redakcja
· INSTRUKCJA
· KONTROLA ZARZĄDCZA
· KODEKS ETYKI
· POLITYKA PRYWATNOŚCI
· INFORMATOR MUZEUM
· EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

Opis sposobu korzystania ze strony

Serwis internetowy, który Państwo oglądają, jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 8 października 2001 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Link do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
www.bip.gov.pl


Menu tematyczne biuletynu zawiera działy:

Informator Muzeum
Statut Muzeum
Z dziejów Muzeum
Z dziejów Lapidarium
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Rada Muzeum
Dyrektor Muzeum
Ogłoszenia
Oferty pracy
Wniosek
Redakcja

Artykuły mają określoną strukturę:

nazwa działu,
tytuł artykułu,
rejestr zmian dokumentu (data i godzina zmiany, rodzaj zmiany, imię i nazwisko redaktora dokonującego zmiany),
odnośnik powrotu do działu.
Każdy artykuł można wydrukować z poziomu przeglądarki internetowej.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Formularz umożliwiający złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Internet. Muzeum zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Redakcja serwisu
Informacje o osobach redagujących stronę.Data publikacji: 2014-12-11 15:13:31 (1254 odsłon)
Administrator BIP - Marian Niedzielski
tel. 655407461    e-mail: lapidariummuzeum@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa